ZSE

Pomysł budowy gmachu Zespołu Szkół Elektronicznych, pojawił się w 1962 r. jako ważny element działalności ówczesnych Technicznych Zakładów Naukowych.

Makieta gmachu Technicznych Zakładów Naukowych przy ul. gen. Zajączka
Tygodnik ilustrowany „Stolica” nr 12, s. 3 1965 r.

Już w 1965 roku „Huta Warszawa” rozpoczęła budowę jako generalny wykonawca i jak początkowo planowano, budowa miała zostać zakończona w 1968 r. Budynek jednak był gotowy dopiero w sierpniu 1970 r. a pierwsi uczniowie rozpoczynający naukę we wrześniu tego roku, brali jeszcze czynny udział w przygotowaniach do rozpoczęcia nauki. W listopadzie i grudniu trwały prace nad meblowaniem sal i przenoszeniem wyposażenia z innych placówek a pierwsze zajęcia odbyły się 4 stycznia 1971 r.

Moje pierwsze zajęcia w tej szkole odbyły się we wrześniu 1995 r.

Informacje zaczerpnięte z MONOGRAFII Zespołu Szkół Elektronicznych 1971-1996 pod redakcją mgr. Władysława Grzegorczyka